Dana 10.10. 2017. godine održan je sastanak predstavnika sindikata koji djeluju pri Ministarstvu
zdravstva, na temu eventualnog postizanja sporazuma svih sindikata oko članova pregovaračkog
odbora.
Na sastanak su se odazvali predstavnici 16 sindikata, od evidentiranih 34 sindikata. Nažalost ni
prisutni predstavnici nisu se složili oko postizanja sporazuma, te će predstavnici u pregovaračkom
odboru biti isključivo iz dva sindikata koji na to ostvaruju pravo prema Zakonu o reprezentativnosti
udruga poslodavaca i sindikata (Narodne novine broj 143/13 i 96/15), točnije predstavnici dva
sindikata koji imaju zadovoljavajući broj članova.
Ispred Ministarstva zdravstva sastanak je vodio Ministar Milan Kujundžić.

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *