Skraćeni zapisnik

 s 10. sjednice Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa

održane 25. listopada 2013., u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Ulica Pavla Hatza 12, 10 000 Zagreb

 

Nazočni članovi Vijeća:

–          Marijan Banelli, Hrvatski cestovni prijevoznici

–          Maja Pokrovac, Hrvatska udruga poslodavaca

–          Miljenko Gočin, Sindikat hrvatskog vozača

–          Mijat Stanić, Nezavisni cestarski sindikat

–          Stjepan Lisičak, Sindikat prometa i veza

Odsutni članovi Vijeća:

–          Zdravko Šimek, Hrvatska udruga poslodavaca

Ostali nazočni:

–          Gordana Palajsa, Savez samostalnih sindikata Hrvatske

–          Maja Malić, Hrvatska udruga poslodavaca

–          Antonija Šakić, Samostalna služba za socijalno partnerstvo

Sjednica je počela u 09:00 sati, a otvorio ju je i vodio predsjednik Vijeća, Marijan Banelli. Predložio je sljedeći

Dnevni red:

 1.       Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
 2.       Formiranje radne grupe za početak izrade mini kolektivnog ugovora,
 3.       Edukacija poslodavaca i vozača o značaju kolektivnog ugovora,
 4.       Registar vozača,
 5.       Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

 

 1. 0.      Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice

Zapisnik s 9. sjednice Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa jednoglasno je usvojen.

 1. Formiranje radne grupe za početak izrade mini kolektivnog ugovora

 

Marijan Banelli  istaknuo je važnost formiranja radne grupe za izradu mini kolektivnog ugovora koji bi se odnosio na sve zaposlene u cestovnom prometu. Smatra da bi u izradi kolektivnog ugovora temeljni akt trebao biti Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu a ne Zakon o radu, s obzirom na specifičnost djelatnosti te posebne uvjete rada.

Miljenko Gočin predložio je da se napravi temeljni kolektivni ugovor koji bi pratio radno zakonodavstvo i dodatak kolektivnom ugovoru koji bi pratio Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu te ostala materijalna prava radnika.

Stjepan Lisičak složio se sa prijedlogom Miljenka Gočina.

Maja Pokrovac podsjetila je kako Vijeće već duži period planira izradu kolektivnog ugovora, te smatra da se kroz kolektivni ugovor moraju riješiti ključni problemi, poput sive ekonomije. Istaknula je važnost zajedničkog uključivanja predstavnika poslodavaca i sindikata u promicanje važnosti udruživanja u udruge i poslodavaca i vozača, odnosno svih radnika u cestovnom prometu.

Zaključak:

 1. Socijalno vijeće za sektor cestovnog prometa jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se formira radna grupa koja će sudjelovati u izradi mini kolektivnog ugovora.
 2. U radnu grupu jednoglasno su imenovani Nataša Novaković, dipl. iur. i Marijan Banelli kao predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca i Miljenko Gočin i Stjepan Lisičak kao predstavnici sindikata.
 3. Uz imenovane članove sastancima radne grupe mogu prisustvovati i vanjski suradnici.
 4. Svaka strana u radnoj grupi dostavit će drugoj strani prijedlog mini kolektivnog ugovora na koji se trebaju očitovati do 05. studenog 2013. godine.
 5. Prvi sastanak radne grupe održat će se najkasnije do 13. studenog 2013. godine.
 1. Edukacija poslodavaca i vozača o značaju kolektivnog ugovora

 

Marijan Banelli naglasio je potrebu za edukacijom poslodavaca i vozača o važnosti kolektivnog ugovora. Smatra kako članovi Vijeća zajednički trebaju izraditi promidžbeni materijal (nakon što se dogovore zajednička načela) i provoditi edukaciju i to u četiri grada: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.

Zaključak:

 1. Socijalno vijeće za sektor cestovnog prometa jednoglasno je prihvatilo prijedlog o provedbi edukacije poslodavaca i vozača o važnosti kolektivnog ugovora.
 2. Edukaciju će provoditi predstavnici poslodavaca za poslodavce i predstavnici sindikata za radnike.
 1. Registar vozača

 

Marijan Banelli smatra kako je potrebno pristupiti izradi jedinstvenog Registra vozača kojim bi se zaštitila temeljna prava prijevoznika i vozača. Registar vozača trebao bi se sastojati od dvije razine. Prva razina u kojoj bi bili osnovni podaci o vozaču bila bi dostupna svima. Druga razina u kojoj bi se nalazili povjerljivi podaci bila bi dostupna jedino ovlaštenim osobama, a svima drugima jedino uz sudski nalog. Mišljenja je da bi za Registar vozača trebalo biti nadležno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Zaključak:

 1. Socijalno vijeće za sektor cestovnog prometa prihvatilo je prijedlog da se pristupi izradi jedinstvenog Registra vozača.
 2. Vijeće će uputiti službeni dopis Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava sa zamolbom za organiziranjem sastanka na temu Registra vozača.

Sjednica je završila u 11:30 sati.

 

Zapisnik izradila:                                                                               Zapisnik odobrio:

Antonija Šakić, v.r.                                                                Predsjednik Vijeća, Marijan Banelli, v. r.

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *