Kao i na sastanku u Varažinu, glavna tema i sastanka bila je kako pravilno rukovati sa tahografom i ne izlagati se kaznama, a samim time i ispravno voditi svoju evidenciju radnog vremena. I na ovom sastanku vozači su pokazali interes da žele raditi na zakonom propisan način, te prilikom bilo kakve kontrole biti apsolutno ispravni, nadalje vozači su i ovaj puta pokazali da svoje obveze iz radnog odnosa shvaćaju krajnje ozbiljno. Moramo naglasiti da vozači jednostavno žele biti upoznati sa svojim pravima i obvezama kako iz radnog odnosa, tako i iz drugih zakona kojih se moraju pridržavati prilikom svakodnevnog rada. Dogovor oko izbora povjerenika ostao je isti kao na sastanku u Varaždinu, točnije da se održe sastanci i sa ostalim članovima sindikata hrvatskog vozača u tvrtki Jamnica d.d., te da se nakon toga pristupi izboru povjerenika. Moramo napomenuti da će tek nakon izbora i imenovanja povjerenika sindikata hrvatskog vozača u tvrtki Jamnica d.d. isti dobiti pristup svim dokumentima kojima su propisana prava i obveze radnika iz radnog odnosa, te će isti biti prezentirani svim našim članovima.

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *