Sindikat hrvatskog vozača dana 17.12.2013. godine obratio se upravi tvrtke Ledo d.d. slijedečim dopisom: Predmet: NOVI UGOVORI O RADU Poštovani, Iako smo razgovarali o novom načinu obračuna plaće, koji će se bazirati na fiksnom dijelu i stimulativnom dijelu, te dogovorili da će cijeli prijedlog dostavljen povjereniku sindikata, kako bi ga mogli razmotriti, i eventualno razgovarati.. Više →

nastavno na vaš dopisposlodavca  od 10. prosinca 2013. godine u kojem traži našu suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu izvjestili smo pismenim putem poslodavca da nismo u mogućnosti dati suglasnost na traženi Prijedlog.  O B R A Z L O Ž E N J E Smatramo da radnicima koji su osnovu svojih.. Više →

Obzirom da se Sindikat hrvatskog vozača negativno očitovao na Zahtjev poslodavca na predloženi Prijedlog odluke o načinu utvrđivanja i obračuna fonda radnih sati za 2014. godinu, dana 17.12.2013. godine obratili smo se poslodavcu sa slijedečim prijedlogom: Predmet: prijedlog SHV-a vezan uz uskratu suglasnosti od o6.12.2013. na ponuđeni                   Prijedlog odluke o načinu utvrđivanja i obračunu.. Više →

Nastavno na aktivnosti koje je pokrenuo poslodavac, a koje su vezane uz promjenu načina obračuna plaće vozača obavještavamo Vas da je ovaj sindikat pismenim putem zatražio od poslodavca da se očituje o aktivnostima koje poduzima, a o kojima nije nitko obavijestio predstavnika sindikata hrvatskog vozača koji u tvrtki La Log d.o.o. trenutno zastupa prava i.. Više →

Obzirom da je imenovanom povjereniku Sindikata hrvatskog vozača u tvrtki TOMMY d.o.o. prestalo aktivno članstvo u Sindikatu Hrvatskog vozača na osnovu Zahtjeva koji je podnio sam povjerenik sindikata  O B A V J E Š T A V A M O          V A S  da će u tvrtki TOMMY d.o.o., na osnovu članka 248. Zakona.. Više →

Obzirom da su pojedini radnici obaviješteni kako moraju doći potpisati nove ugovore o radu, obavještavamo vas da niste u obvezi nikakvu dokumentaciju potpisati odmah kad vam je ponuđena, već imate pravo ponuđeni dokument preuzeti i konzultirati se o ponuđenom, te tek nakon toga u primjerenom roku od 8 dana odlučiti o potpisivanju ponuđenog. Napominjemo da.. Više →

Tradicionalno druženje u organizaciji vozača zaposlenih u tvrtki Konzum/Velpro održano je u subotu 07. prosinca 2013. godine, u caffe baru „A“, koji je i inače svakodnevno okupljalište vozača. Na druženju su vozači ugostili  Vedranu Tomašević , regionalnu koordinatoricu poslovnog područja logistike i lanaca opskrbe, Petra Čurića, voditelja regije istok Velpro centara, Duška Soldatovića i Vilija.. Više →

ProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProbaProba Više →

Između sindikata hrvatskog vozača i tvrtke Zvijezda d.d. dogovoreno je da će  se u Sporazumne raskide ugovora sa radnicima Zvijezde d.d. na području Prodajnog centra Osijek, a  koji prelaze u kompaniju Pik Vrbovec, ubaciti dio o daljnjem trajanju (prijenosu)  svih prava koja se spominju u zajedničkom Kolektivnom ugovoru potpisanom 08.05.2013.g. Ubačeni dio teksta se odnosi.. Više →