Obavještavamo sve zainteresirane iz tvrtke Autotrolej da će se sastanak najavljen za četvrtak 23.01.2014. godine s početkom u 18,00 sati održati u Hotelu Continental  (dvorana koja se nalazi lijevo od recepcije). Sve koji su zainteresirani za temu Zakona o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika pozivamo da se odazovu ovom sastanku, bez obzira jesu.. Više →

Obavještavamo  sve članove sindikata hrvatskog vozača kao i ostale vozače zaposlene u Domu zdravlja zadar i Zavoda za hitnu medicinu Zadarske Županije da će sindikat hrvatskog vozača održati sastanak u Zadru dana 24.01.2014. (petak) godine s početkom u 17.00 sati. Molimo sve zainteresirane da se za dodatne informacije o temi sastanka, kao i o mjestu.. Više →

Obavještavamo  sve članove sindikata hrvatskog vozača kao i ostale zaposlene u tvrtki Konzum / Velpro  da će sindikat hrvatskog vozača održati sastanke u RIJEKA, četvrtak 23.01.2014. godine s početkom u 15.00 sati, ZADAR, petak 24.01.2014. godine s početkom u 13,00 sati, ŠIBENIK, subota 25.01.2014. godine s početkom u 07,30 sati Molimo sve zainteresirane da se.. Više →

Pozivamo sve članove sindikata hrvatskog vozača kao i ostale zaposlene u tvrtki Autotrolej Rijeka da se odazovu na sastanak koji će se održati u četvrtak 23.01.2014. godine s početkom u 18.00 u prostorijama tvrtke Autotrolej Više →

Nakon imenovanja Marka Mrvac za povjerenika sindikata hrvatskog vozača u tvrtki Tisak d.d. zaprimili smo očitovanje poslodavca o tome kako u tvrtki Tisak d.d. djeluje više sindikata, te da je najveći  broj sindikalnih povjerenika koji uživaju zaštitu ograničen na broj članova radničkog viječa, a sve na temelju članka 249. St.4. Zakona o radu. Pored toga.. Više →

Po prvi puta susreli smo se sa našim članovima zaposlenima u tvrtki Tisak d.d., a koji su zaposleni na području Osijeka. Obzirom na specifičnosti posla članovi su imali dosta pitanja vezanih uz njihove obveze iz radnog odnosa, koje smo pokušali što jasnije objasniti, obzirom da nismo u posjedu svih dokumenata kojima su propisana njihova prava.. Više →

Članovi sindikata hrvatskog vozača zaposleni u tvrtki Tisak d.d. održali su sastanak, te izabrali svog kolegu MRVAC MARKA za povjerenika sindikata hrvatskog vozača u tvrtki Tisak d.d., čime je Marko Mrvac preuzeo obvezu zastupanja prava i interesa članova sindikata. Više →

Kao i na sastanku u Varažinu, glavna tema i sastanka bila je kako pravilno rukovati sa tahografom i ne izlagati se kaznama, a samim time i ispravno voditi svoju evidenciju radnog vremena. I na ovom sastanku vozači su pokazali interes da žele raditi na zakonom propisan način, te prilikom bilo kakve kontrole biti apsolutno ispravni,.. Više →

Na sastanku u Varaždinu raspravljali smo o trenutnom stanju, te nejasnoćama sa kojim se vozači svakodnevno susreću, najviše pitanja bilo je usmjereno uz Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika, o čemu smo ukratko upoznali sve vozače kako bi mogli poštivati odredbe navedenog zakona, te kako ne bi doveli sebe i druge u situaciju.. Više →