Potpisan Kolektivni ugovor za PPK Karlovac Nakon dugotrajnih i prije svega teških pregovora između poslodavca PPK Karlovac i sindikata, koji su u zadnjem trenutku bili uz posredovanje miritelja, konačno je postignut dogovor obiju strana koji je rezultirao potpisivanjem Kolektivnog ugovora za PPK Karlovac. Zahvaljujemo svima koji su učestvovali u pregovorima, a posebno našem povjereniku Safetu.. Više →

Publikacija istraživanja o uvjetima rada vozača u sklopu projekta “Zajedno do cilja” dio je posljednje aktivnosti u sklopu elementa “Provedba analize uvjeta rada radnika u Republici Hrvatskoj” kojoj je cilj ojačati informiranost svih radnika, a posebice sezonskih radnika da se aktivnije uključe u rješavanje pitanja zaštite svojih prava i uvjeta rada kroz socijalni dijalog. Na.. Više →

U trajanju od 15. do 17.03.2022. održana je sjednica Koordinacije sindikata vozača za južnu i jugoistočnu Europu. Sjednica je održana u Tuheljskim Toplicama, na sjednici su prisustvovali predstavnici sindikata susjednih zemalja koje su članice ove koordinacije. Sve prisutne pozdravili su Miljenko Gočin, voditelj projekta “Zajedno do cilja” te Mirjana Mihelja ispred Sindikata STUP koji je partner.. Više →

U sklopu EU projekta “Zajedno do cilja” u Zagrebu je 11.03.2022. održana 17. sjednica Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa u Hotelu International. Nazočni članovi Vijeća: – Zoran Kalauz, Hrvatska udruga poslodavaca – Ana Falak, Hrvatska udruga poslodavaca – Milan Vrdoljak, Hrvatska udruga poslodavaca – po punomoći – Branko Štivičić, Hrvatska udruga poslodavaca – Miljenko.. Više →

U Zagrebu je 09.03.2022. održano posljednje, odnosno 5. od planiranih 5. savjetovanja u sklopu elementa “Suradnja tijekom sezonskih poslova s radnicima i poslodavcima i podrška prilikom osiguranja odgovarajućih uvjeta rada” Na savjetovanju su se analizirali rezultati ankete koja se provodila na prethodnim edukacijama, na ukupnom uzorku od 124 ispitanika koji su odgovorili na 22 pitanja koja.. Više →

U Rijeci je 07.03.2022. održano 4. od planiranih 5. savjetovanja u sklopu elementa “Suradnja tijekom sezonskih poslova s radnicima i poslodavcima i podrška prilikom osiguranja odgovarajućih uvjeta rada” Na savjetovanju su se analizirali rezultati ankete koja se provodila na prethodnim edukacijama, na ukupnom uzorku od 124 ispitanika koji su odgovorili na 22 pitanja koja su povezana.. Više →