Crodux

Točiti gorivo na Crodux-ovim benzinskim pumpama jeftinije po litri u odnosu na redovnu cijenu uz predočenje članske iskaznice.

Također od 01.01.2017. Članovi SHV imaju popust po kilogramu plina za kućanstvo.