Na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 27. veljače 2013.  održana je posebna sjednica Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom  CROATIA BUS d. d. u stečaju, Heinzelova 61, Zagreb.

 

DNEVNI RED:

1. Izvješće stečajnog upravitelja

2. Izvješće predsjednika Odbora vjerovnika o radu odbora

3. Odluka o ukidanju odluke sa Skupštine vjerovnika od 24. listopada 2011. o pripremi stečajnog plana, na način da se vjerovnici namiruju iz ostvarene dobiti

4. Odluka o prodaji imovine dužnika kao cjeline temeljem odredbe čl. 163a Stečajnog zakona (NN 133/12)

 

Nakon izvješća stečajnog upravitelja Eduarda Miščević, te provedene rasprave Stečajni sudac Vesna Malenica, stavila je na glasovanje prvu odluku vezanu uz točku dnevnog reda, a to je izjašnjenje o podnjetom izvješću stečajnog upravitelja.

Nakon provedenog glasovanja, Stečajni sudac utvrdio je da je većinom glasova donijeta odluka kojom se prihvaća izvješće stečajnog upravitelja iz točke 1. oglašenog dnevnog reda.

Odmah nakon toga prelašlo se na glasovanje o prijedlogu vjerovnika koje zastupa Savez samostalnih sindikata za razrješenje stečajnog upravitelja Eduarda Miščević.

Stečajni sudac pozvao je vjerovnike da se određeno izjasne prihvaćaju li prijedlog za razrješenje stečajnog upravitelja, te je nakon provedenog glasovanja Stečajni sudac Vesna Malenica utvrdila da su sukladno odredbi čl. 23 i čl. 38c Stečajnog zakona vjerovnici donijeli odluku kojom se prihvaća prijedlog vjerovnika zastupanih po Savezu samostalnih sindikata za razrješenje stečajnog upravitelja Eduarda Miščevića i to na osnovu slijedečih glasova utvrđenih u iznosu priznatih tražbina:

ZA – 10.667,552,46  kn

PROTIV –1.820.247,29   kn

SUZDRŽAN – 35.332.154,05 kn

 

Zbog odluke o razrješenju stečajnog upravitelja na današnjoj Skupštini nije bilo moguće donošenje daljnjih odluka iz ovog postupka.

Slijedeća Skupština sazvati će se u primjerenom roku.

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *