Zagrebački električni tramvaj

Ozaljska 105

10000 Zagreb

PRAVNA SLUŽBA -gđa. Samoborec Ljubica

OBRAČUNSKA SLUŽBA – gđa. Renata Ferderberg

 

 

PREDMET: ČLANSTVO U SINDIKATIMA

 

Poštovani,

Obzirom da nam se svakodnevno obraćaju radnici zaposleni u tvrtki Zagrebački električni tramvaj sa jedinstvenim problemom oko postupka prekida članstva u nekom od aktivnih sindikata, s razlogom prelaska u drugi sindikat.

Ova problematika prvenstveno je vezana uz nemogućnost radnika da stupe u kontakt sa sindikatima, te neažurnost sindikata da istima dostavi istupnicu te da o prekidu obustave članarine izvijesti poslodavca.

Zakonom o radu propisano je da radnik i poslodavac slobodno odlučuju o svojem pristupanju udruzi i istupanju iz udruge čl. 227 st.1., nadalje istim zakonom propisan je način na koji se vrši uskrata sindikalne članarine čl. 250 koji govori da na zahtjev i u skladu s uputama sindikata, a uz prethodnu pisanu suglasnost radnika – člana sindikata, poslodavac je dužan obračunavati i iz plaće ustezati sindikalnu članarinu te je redovito uplaćivati na račun sindikata, što je samo po sebi opravdano da se sindikat obraća poslodavcu, obzirom da isti poslodavcu dostavlja podatke o računu, te načinu izvještavanja o mjesečnom izvještaju za koje članove je izvršena uskrata.

Iz dosada navedenog vidljivo je da se uskrata članarine bazira isključivo na volji radnika, što bi značilo da voljom radnika čl.227. st.1. voljom radnika prestaje i članstvo, a samim time i obustava članarine.

Ovaj sindikat djeluje i u drugim tvrtkama, te svojim članovima omogućuje pravo slobodnog izbora, što znači da pojedini član može nesmetano poslodavcu dati uskratu suglasnosti za obustavu članarine, te mu samim time nakon 3 neplaćene članarine prestaje članstvo u sindikatu, što je u svakom slučaju volja svakog pojedinog radnika.

Kako nam se do sada obratilo gotovo 100 radnika iz tvrtke ZET da imaju ovaj problem, a procjene su povjerenika sindikata da takvih radnika ima i dvostruko više koji se žele učlaniti u sindikat hrvatskog vozača, a samim time prekinuti članstvo u postojećem sindikatu, mišljenja smo da bi zbog objektivnih razloga pojednostavljenja postupka bilo dovoljno da poslodavac uvaži pisanu izjavu radnika kojom daje uskratu dosadašnje suglasnosti za obustavu članarine, a kako ne bi svaki radnik trebao posebno dolaziti ili putem pošte slati navedenu izjavu ovaj sindikat preuzima obvezu da prikupi izjave radnika te da ih dostavi poslodavcu.

Nadalje ovim putem sindikat hrvatskog vozača daje vam pisanu suglasnost da prihvatite izjavu bilo kojeg našeg člana koji iz bilo kojih razloga želi prekinuti članstvo u našem sindikatu, jer to je jedini način da se poštuje volja radnika.

Molimo vas da se u što kraćem vremenskom periodu očitujete na ovaj naš prijedlog kako bi mogli o dogovorenom izvijestiti radnike tvrtke ZET.

 

S poštovanjem,

Miljenko Gočin, predsjednik sindikata

 

 

 

 

 

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *