Ina

dana 27.11.2013.god u Sisku je održan skup radnika na kojem je prezentiran rad radničkog vijeća u tekućoj godini. Nakon toga te je poslodavac  iznio svoje planove o obnovi rafinerija i ostalih segmenata proizvodnje trgovine i prodaje nafte i naftnih derivata u 2014 godini. U završnom dijelu skupa postavljana su pitanja poslodavcu, između kojih izdvajamo: Suradnju.. Više →

            Stvaranje nepotrebnih pritisaka: – vršenje mobinga nad vozačima (Osijek) -fizički sukob rukovodioca i radnika (Osijek) -nekorektno vođenje rada vozača (2 i 3 smjena) Radna vremena vozača:      -raspolaganje vozača (dolasci i odlasci sa posla) -dan,noć Rasporeda rada vozača:     -tjedni -mjesečni Vremena utovara i istovara:   -noćni istovari Neorganiziranost.. Više →

Na sastanku članova sindikata hrvatskog vozača  zaposlenih u tvrtci INA d.d., Ivica Šimić, izabran je i imenovani povjerenik sindikata hrvatskog vozača u tvrtci INA d.d., koji je preuzeo obvezu zastupanja interesa, prava i obveza iz radnog odnosa za sve članove sindikata. Obzirom da smo imali veći broj upita o tome mogu li i drugi zaposlenici.. Više →