1. TRENUTNA POSLOVNA SITUACIJA

Posvemašnja konfuzija koja je prethodila otvaranju stečajnog postupka tijekom 2009. godine se zaustavila, a poslovna 2010. godina donijela je potpunu konsolidaciju poslovanja što je u konačnici rezultiralo pozitivnim poslovnim rezultatom 2010. godine. Niz radikalnih, ali očito strateški planiranih mjera stečajne upraviteljice, koje niti mi radnici nismo od početka odobravali, na kraju je osiguralo preduvjete za pozitivno poslovanje u 2010. godini, a prema Planu prihoda i rashoda za 2011. godinu, predviđena dobit trebala bi, bez obzira na recesiju, stari vozni park, divljanje cijena goriva, te manji broj autobusa, iznositi preko 3.000.000,00 kuna. Potrebno je napomenuti da CBZ podmiruje sve svoje obaveze na vrijeme te je zasigurno trenutno jedna od najlikvidnijih prijevozničkih kompanija u našoj zemlji.

Raskidom najma autobusa i preuzimanjem istih od strane Hypo Leasing Steiermark, te napuštanjem prostora u Stupniku, ostvareni su preduvjeti za mjesečno smanjenje troškova od 500.000,00 do 600.000,00 kuna. Ovo smanjenje te rezultati za ovu godinu potvrđuju vjerodostojnost Plana za 2011. godinu koji je savjetnik stečajne upraviteljice predočio na Odbor vjerovnika u prosincu 2010. godine.
Prema informacijama koje je naš sindikalni povjerenik dobio od gospodina Rilovića u njegovim kalkulacijama i planovima nisu uzeti u obzir eventualni dodatni prihodi iz poboljšanja prodaje karata (internet prodaja koja će se pokrenuti do kraja mjeseca travnja, te razni vidovi organiziranih prodaja karata preko zainteresiranih grupa, reorganizacija prodaje u Slavonskom Brodu, prodajna sinergija s Čazmatransom). Daljnje povećanje prihoda očekuje se od turističke agencije koja je u fazi registracije, ali već i sada radi, te pomaže u ostvarivanju većeg prihoda nego što je on bio u 2010. godini. Nadalje planiranom nabavkom 5-10 autobusa starih do 5 godina s 400.000 do 500.000 kilometara smanjili bi se troškovi goriva i održavanja, a povećao prihod od slobodnog prijevoza zbog većeg broja voznih jedinica.
Smatramo da je za ovaj poslovan uspjeh pored organizacionih promjena iniciranih od strane savjetnika stečajne upraviteljice ipak najveći teret iznesen od strane radnika koji su radili za minimalnu ili znatno umanjenu plaću, te su u konačnici prihvatili promjene i režim rada donjet u CBZ.
Naše je mišljenje da bi smo mogli dati puno preciznije podatke o trenutnom poslovnom stanju ukoliko bi sud zadužio savjetnika stečajne upraviteljice da nam pomogne u detaljnoj izradi stečajnog plana.

2. BUDUĆNOST TVRTKE CROATIA-BUS d.d. I NJEZINIH ZAPOSLENIKA

Danas u CBZ radi oko 140-145 radnika. Broj varira od mjeseca do mjeseca jer se ugovori sklapaju na mjesečnoj bazi. Prosječna dob zaposlenih je oko 50 godina. Većina radnika (preko 80%) veći dio svojega radnoga vijeka odradila je u CBZ te bi gubitkom radnog mjesta ili gašenjem poslovanja završili na burzi i  vrlo brzo postali socijalni slučajevi zajedno s svojim obiteljima. Ova činjenica uz poslovne rezultate koje smo postigli u proteklih 15-tak mjeseci ponukala nas je da se organiziramo i izađemo s ovim pismom namjere kako bi osigurali nastavak poslovanja tvrtke, ali i egzistenciju sebi i svojim obiteljima.

Kako bi pojasnili zašto smatramo da bi izgubili radna mjesta navest ćemo moguće scenarije za Croatia-Bus d.d u stečaju:

1.    Obustava poslovanja – uslijed nastavka poslovanja u stečaju, zbog specifičnosti stečajnog zakona, doći će do sve većeg starenja voznog parka, što će neminovno u određenom trenutku, dovesti do povećanja troškova i smanjenja prihoda, a u konačnici će tvrtka ponovno početi poslovati s gubitkom te sud neće imati drugu mogućnost osim obustave poslovanja.
Posljedica – gubitak posla za sve radnike, ali i gubitak koncesija koje su značajna imovina CBZ
2.    Prodaja poslovanja nekome od postojećih prijevoznika – svakog od ozbiljnijih prijevoznika koji je zainteresiran za preuzimanje poslovanja CBZ zanimaju samo koncesije. On već ima svoju radionicu, praonicu, prometnu službu, financije, plan i analizu, itd. Od postojećih koncesija CBZ, neke od njih bi ugasio (jer su mu do sada bile konkurencija), a preostale bi nastavio obnašati.
Posljedica – nakon određenog prijelaznog razdoblja posao bi zadržalo maksimalno 25% radnika i to mahom vozno osoblje, a ostali bi završili na burzi.
3.    Preuzimanje poslovanja kroz stečajni plan od strane tvrtke Profabus d.o.o. – smatramo da je ovaj prijedlog neprovediv i štetan za vjerovnike, a naročito radnike. Razlozi za ovakav stav prema Planu tvrtke Profabus d.o.o. su slijedeći:

  • stranoj tvrtci koja nema uvid u poslovanje i problematiku dozvolio bi se otkup na kredit od 7 godina bez ikakvog učešća ili garancije,
  • plaćanje obveza po planiranim kreditima za nabavu 10 novih i 5 polovnih autobusa marke Setra u mjesečnom iznosu od cca. 650.000,00 kuna je jednostavno neprovedivo i dovest će vrlo brzo do nove prezaduženosti poslovnog subjekta,
  • vozila za koja navodno tvrtka Profabus d.o.o. osigurava učešće otplaćuje u cijelosti CBZ jer su iznosi rata u Pismu namjere izračunati na kompletnu cijenu autobusa, dakle i učešće uz kamatu od 11% godišnje što govori dovoljno o namjerama tvrtke Profabus d.o.o. koja bi željela preuzeti tvrtku bez  ikakvog ulaganja u nju,
  • tvrtka Profabus d.o.o. u svojem pismu namjere i u stalnim istupima inzistira na nabavci autobusa marke SETRA koji su daleko najskuplji na našem tržištu, a smatramo da za nabavku istih nemamo financijskih mogućnosti niti vidimo ekonomsku osnovu,
  • u procesu prikupljanja punomoći za preuzimanje tvrtke Profabus d.o.o. je napravio previše kompromisa sa bivšim djelatnicima, te davao obećanja sadašnjim radnicima što će način funkcioniranja ponovno vratiti u doba kad su se radnici dijelili po strujama unutar tvrtke, a to sigurno neće biti dobro za poslovanje tvrtke.
  • Vlasnik tvrtke Profabus d.o.o. već mjesecima onemogućuje normalan rad tvrtke, stalnim prijetnjama, pokušajima potkupljivanja, klevetama i širenjem dezinformacija kroz vozno osoblje.

Posljedica – vrlo brzo bi tvrtka ponovno došla u stečaj, ali vjerojatno ovaj put ne bi bilo nastavka poslovanja – gubitak radnog mjesta za sve zaposlene.
4.    Preuzimanje poslovanja kroz stečajni plan od strane radnika CBZ po modelu sličnom prijedlogu tvrtke Profabus d.o.o.
Ovaj prijedlog je po našem mišljenju najbolje rješenje za sve vjerovnike, ali i radnike CBZ. Ovakvim stečajnim planom omogućilo bi se daljnje razvijanje poslovanja, osigurao bi se opstanak tvrtke kao branda, ne bi se dovela u pitanje isplata obveza prema vjerovnicima, a što je najvažnije radnici bi zadržali svoja radna mjesta. U ovome slučaju radnik bi znao ukoliko mu je plaća mala što je razlog tome (jer otkupljuje svoj dio vlasništva), te ne bi svojim nezadovoljstvom stvarao probleme u poslovanju tvrtke. Također je za očekivati daljnje buđenje svijesti radnika prema imovini i radu kolega što bi trebalo dovesti do daljnjeg smanjenja troškova i povećanja efikasnosti.
Posljedica – opstanak tvrtke i zadržavanje radnih mjesta svih radnike koji ispunjavaju svoje obveze

3. POSLOVNI PLAN CBZ

Trenutna situacija je u mnogim pogledima vrlo dobra. Promjenom radnog okruženja znatno su smanjeni troškovi poslovanja, a radnicima su omogućeni humaniji i mnogo kvalitetniji uvjeti za rad. Unaprijeđeni su mnogi dijelovi tvrtke, a sada se provodi nova reorganizacija rada prometne službe i zbirne blagajne, uvodi se u rad turistička agencija, te je u završnoj fazi odabir izvođača Internet stranice za web prodaju karata.
Prije početka sezone planira se uvesti 3-6 handheld uređaja za prodaju karata koji bi trebali dodatno smanjiti troškove i rasteretiti zbirnu blagajnu, te plan i analizu određenog dijela posla.
Jedini i glavni problem tvrtke u ovome tvrtke je zastarjelost voznog parka. CBZ raspolaže u ovome trenutku s samo 38 vozila od kojih je pet vozila iz 2003. godine i ta vozila su prešla 1.500.000 do 2.000.000 kilometara te im slijedi generalni remont. Ostala vozila su mnogo starija i datiraju takoreći iz prošlog tisućljeća. Kompletan rad uspijevamo organizirati uz izuzetne napore radione i voznog osoblja, ali učestali kvarovi koji predstoje na autobusima koji obnašaju duge linije značajno će povisiti troškove održavanja, a poljuljat će povjerenje putnika u CBZ što će dovesti do pada prihoda. U svezi s time potrebno je HITNO nabaviti 10 autobusa starih 5 godina, minimalno euro 3 sa maksimalno 500.000-600.000 kilometara.
Nabavku takvih autobusa bez učešća na kredit od 4 godine spremni su nam osigurati naši sadašnji partneri kroz četverogodišnji najam uz otkup kroz zadnju ratu. Nabavkom takvih vozila dobili bi, za nas, takoreći nove autobuse za sve linije za Njemačku i Švicarsku, te Dubrovnik. Planirani trošak nabavke takvih vozila iznosio bi 150.000,00-160.000,00 kuna neto mjesečno, a ista bi prevezla mjesečno oko 250.000 km i napravila uštedu u potrošnji goriva od minimalno 50.000,00 kuna. Ova investicija trebala bi biti pokrivena iz uštede goriva, uštede u rezervnim dijelovima, povećanjem prihoda od praonice autobusa te smanjenjem troškova  provizije za prodaju karata.
Za vrijeme trajanja stečajnog plana planira se nabavka samo polovnih vozila ili salonskih vozila kako bi se ostavilo dovoljno sredstava za otplatu obveza prema vjerovnicima. Tijekom trajanja stečajnog plana pored ovih 10 vozila potrebno bi bilo nabaviti još najmanje 10-tako vozila, ali u razdoblju od 5 godina.

Pored obnove voznog parka planira se izvršiti potrebno restrukturiranje tvrtke na način da se prihvate neminovne činjenice djelatnosti, a to su da je linijski prijevoz u stalnom padu, a naročito na dužim relacijama (koje su i najznačajnije linije CBZ) zbog konkurencije niskotarifnih avioprijevoznika kao i željeznice. Uslijed takvih trendova svake godine dolazi do smanjenja linijskih kilometara što za posljedicu ima i smanjenje broja potrebnih radnika. Kako bi se ovaj trend zaustavio pokrenuta je vlastita turistička agencija koja bi trebala u razdobljima kada se dešava pad prometa i kilometara (razdoblje od 01.11. do Uskrsa) osigurati dovoljan angažman u slobodnom prijevozu kako bi se držao stabilan broj radnika i zauzetost voznog parka.

Ovo su osnovni ciljevi koje je potrebno ostvariti da bi se osigurala konkurentnost CBZ na prijevozničkom tržištu. Pored toga radit će se na daljnjem moderniziranju poslovnih procesa što bi trebalo donijeti prednost nad konkurencijom. Nakon nabavke prije navedenih autobusa CBZ će daljnje povećanje dobiti početi tražiti svojim unapređivanjem, razvojem te kroz agresivan nastup na tržištu, jer se troškovna strana neće moći više previše smanjivati.

4. SIGURNOST U NASTAVAK POSLOVANJA I ISPLATU VJEROVNIKA

Prema Planu za 2011. godinu nakon značajnog smanjivanja troškova provedenog u 2010. godini planirana je dobit od 3.500.000,00 kuna. Ta dobit umanjena je i za trošak amortizacije od ccca 1.200.000,00 što govori da bi se uz ove planirane uvjete poslovanja bez problema mogla ispuniti financijska obaveza prema leasingu od 1.800.000,00 kn godišnje i cca 3.000.000,00 kuna prema vjerovnicima.

Autor Plana 2011. smatra da će dobit biti i veća, ali ukoliko se pokaže da predviđanja nisu bila točna još uvijek postoji rezerva na plaći radnika i vanjskih suradnika od 250.000,00 kn mjesečno koja se može iskoristiti za vraćanje kredita vjerovnicima.
Kao posljednju opciju radnici su suglasni da u slučaju da određena sredstva za isplatu vjerovnika budu nedostajala da su suglasni da oni među njima koji u tome trenutku mogu osigurati potrebna sredstva u zamjenu dobiju proporcionalni dio vlasništva nad tvrtkom.
Radnici su također suglasni da se udjeli neće moći prenositi do okončanja stečajnog plana na nikoga tko nije postao dioničar stečajnim planom. Nakon okončanja stečajnog plana radnici dogovaraju razdoblje od 10 godina u kojemu se definira pravo prvokupa za trenutne dioničare u slučaju da neki od dioničara želi prodati svoje udjele.
Na ovaj način onemogućuje se ponovno preuzimanje tvrtke od raznoraznih torbara ili političkih moćnika koji bi svojom poslovnom strategijom mogli ugroziti uspješnost poslovanja, a samim time i isplatu dugovanja vjerovnicima.

5. RADNICI

Mišljenja smo da je trenutni broj radnika optimalan za tvrtku o ovome trenutku, te novih zapošljavanja ne bi trebalo biti sve do trenutka nabavke autobusa. Nabavkom autobusa stvorit će se potreba za zapošljavanjem 2-3 vozača po autobusu.
Dugoročno svi radnici zatečeni u trenutku pokretanja stečajnog plana zadržali bi posao, te postali dioničari tvrtke. Prirodnim odljevom radnika u mirovinu polako bi se mijenjala i starosna struktura te odnos režijskog naspram voznom osoblju.

6. PLAĆE

Plaća radnika zahtjeva korekciju za vozno osoblje jer je u planu kategorizacija voznog osoblja na osnovu koje će vozači biti svrstani u nekoliko platnih razreda.
Visina plaće uzimajući činjenicu da radnici postaju dioničari, nema više toliki značaj jer se smanjenjem plaće povećava dobit tvrtke, koja se može opet isplatiti radnicima kao dividenda, ali uz samo 20% poreza tako da radnik ne može nikako biti oštećen ukoliko je dioničar.
Sami dioničari (radnici) moći će odlučiti na koji način da se troši razlika prihoda nad rashodima, a samim time će se i plaća povećavati ne odlukom vlasnika nego na bazi ostvarenih rezultata što opet daje garanciju vjerovnicima za isplatu svojih potraživanja.

7. NAMIRENJE STEČAJNIH VJEROVNIKA

Varijanta A  
Predlažemo plaćanje 1/3 dijela utvrđenih (neosporenih) tražbina u roku od maksimalno 7 godina. Plaćanje bi se vršilo iz tekućeg poslovanja društva i to na način da bi isplate bile 01.lipnja i 01. prosinca svake godine u razmjernom dijelu. Ovisno o proširenju poslovanja i samim time povećanoj dobiti CB-a ubrzao bi se i rok otplate tražbine stečajnih vjerovnika. Predlažemo da se razlučni vjerovnici namire iz predmeta na kojima postoje prava odvojenog namirenja. Ukoliko nakon njihovog namirenja preostane bilo kakav novčani iznos, taj bi se iznos odmah isplatio stečajnim vjerovnicima i to na način da se taj iznos ne bi ukalkulirao u predloženo plaćanje 1/3 već bi predstavljao dodatak na isti.
CBZ bi preuzeo od stečajnog upravitelja nadzor i vođenje svih sudskih sporova.

Varijanta B  
Predlažemo za preuzimanje poslovanja plaćanje 1/5 dijela utvrđenih (neosporenih) tražbina u roku od maksimalno 5 godina. Plaćanje bi se vršilo iz tekućeg poslovanja društva i to na način da bi isplate bile 01.lipnja i 01. prosinca svake godine u razmjernom dijelu. Ovisno o proširenju poslovanja i samim time povećanoj dobiti CB-a ubrzao bi se i rok otplate tražbine stečajnih vjerovnika.
Predlažemo da se razlučni vjerovnici namire iz predmeta na kojima postoje prava odvojenog namirenja. Ukoliko nakon njihovog namirenja preostane bilo kakav novčani iznos, taj bi  iznos pripao stečajnoj masi.
U ovome slučaju stečajnim planom radnici bi preuzeli poslovanje s imovinom koju sada koriste, važećim ugovorima i obavezama, kao i potraživanjima iz poslovanja, a sve parnice i procesi i nadalje ostaju pod ingerencijom stečajne upraviteljice koja bi nastavila voditi stečajni postupak bez poslovanja.

Varijanta C  
Predlažemo za preuzimanje poslovanja plaćanje 4.000.000,00 kuna do 31. siječnja 2012. godine, otplatu preostalog iznosa od 11.000.000,00 kuna u 10 jednakih rata u terminima 31 srpnja i 31 siječnja, .
Predlažemo da se razlučni vjerovnici namire iz predmeta na kojima postoje prava odvojenog namirenja. Ukoliko nakon njihovog namirenja preostane bilo kakav novčani iznos, taj bi  iznos pripao stečajnoj masi.
U ovome slučaju stečajnim planom radnici bi preuzeli poslovanje s imovinom koju sada koriste, važećim ugovorima i obavezama, kao i potraživanjima iz poslovanja, a sve parnice i procesi i nadalje ostaju pod ingerencijom stečajne upraviteljice koja bi nastavila voditi stečajni postupak bez poslovanja osim pobijanja pravnih radnji prodaje blagajni na autobusnom kolodvoru Zagreb koji bi nastavio voditi novi poslovni subjekt iz razloga održivosti poslovanja.

8. CILJ

Sve naprijed navedeno predlažemo da bude dio stečajnog plana CBZ-a.
Nakon namirenja stečajnih vjerovnika u skladu s točkom 7. (jedna od varijanti prema odluci Skupštine vjerovnika), a sve temeljem stečajnog plana (čl. 213 Stečajnog zakona), te realizacije i potvrde suda da je stečajni plan izvršen, radnici CBZ postaju jedini vlasnici tvrtke te nastavlja poslovati pod istim imenom.

Nadamo se da smo ovim našim pismom namjere ipak pokazali kompetentnost, spremnost i ozbiljnost naše namjere. Molimo Vas da naložite, savjetniku stečajne upraviteljice da nam pomogne u detaljnoj izradi stečajnog plana.
Vjerujemo da je ovo jedini način da se zadovolje sve stranke od vjerovnika, pa do radnika.
Napominjemo da ove dvije godine stečajnog postupka nisu donijele financijsku dobit, ali je izvršena konsolidacija poslovanja i povećana stečajna masa povećanjem voznog parka. Pored toga 150 radnika redovno prima plaća, napravljen je bruto promet preko 100.000.000,00 kuna, svi dobavljači su uredno podmirivani, kao i obveze prema državi koje su za proteklo razdoblje iznosile preko  5.000.000,00 kuna.
Smatramo da je CBZ iako u stečaju bio jedan od kotačića na kojemu naš sustav još uvijek funkcionira. Prekid poslovanja donio bi štetu svima, od države, radnika, dobavljača, korisnika, pa sve do vjerovnika.
Nadamo se da će ova naša inicijativa biti prihvaćena na skupštini vjerovnika Croatia-Bus d.d. u stečaju, te da će CBZ biti jedan od svijetlih primjera oporavka u stečaju.

_____________________________                           _______________________________
Miljenko Gočin                                              Drago Bašić
Predsjednik Sindikata hrvatskog vozača                                                Povjerenik Sindikata hrvatskih vozača