Erste&Steiermärkische Bank d.d.

ERSTE BANKA – nudi našim članovima;

Oslobođenje od plaćanja naknade za vođenje tekućeg računa u prvih 6 mjeseci,

Oslobođenje plaćanja naknade za korištenje usluga elektroničnog bankarstva prvih 6 mjeseci

Niža kamatna stopa kod odobravanja kredita

Omogućuje svim članovima korištenje Diners kartice bez plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu (ne moraju biti samo članovi, mogu biti i članovi obitelji)

Cjelokupnu ponudu Erste banke svaki član će dobiti ponaosob i detaljne upute.