Estera ulaganje

Sklapanje kreditnih poslova za članove sindikata, sklapanje osiguranja vezano za kreditne poslove – omogućavanje pogodnijih kredita, mogućnost rješavanja problema vezano za “crne liste”, te ovrhe.