Odmorište Novska

Nalazi se na 395 km autoceste Beograd – Zagreb, na odmorištu Grabovac, kod Novske.

Aperitiv bar, terasa prodavaonica mješovite robe, sanitarni čvor: wc i tuševi
(tuširanje 15 kuna). Preko 300 parkirnih mjesta za osobna i teretna vozila, te autobuse.
Ina benziska postaja u sklopu Autocesta A3, u smijeru Zagreba, 395. kilometar, sa sjeverne strane.

Tel. : 044 605- 275
Fax.: 044 605- 273

Prikaz veće karte