Publikacija istraživanja o uvjetima rada vozača u sklopu projekta “Zajedno do cilja” dio je posljednje aktivnosti u sklopu elementa “Provedba analize uvjeta rada radnika u Republici Hrvatskoj” kojoj je cilj ojačati informiranost svih radnika, a posebice sezonskih radnika da se aktivnije uključe u rješavanje pitanja zaštite svojih prava i uvjeta rada kroz socijalni dijalog.

Na jednodnevnim radionicama koje su održane u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Osijeku i Dugoj Resi anketirano je ukupno 124 ispitanika. Anketna pitanja odnose se prvenstveno na uvjete rada radnika zaposlenih u privatnim i javnim tvrtkama, zadovoljstvo s uvjetima rada, plaćom, članstvom u sindikatu ili aktivnostima u radničkim vijećima. U ovoj analizi donosimo rezultate provedenog anketiranja na uzorku od 124 osobe koje su odgovorile na 22 pitanja postavljena u anketnom upitniku.

Jedinstveno zaključujemo da su primjeri provođenja ovakvih projekata prijeko potrebni te da ih je potrebno usmjeriti i na prekograničnu suradnju, dapače ukoliko se ukaže bilo kakva mogućnost za aplikaciju na projekt u kojem bi moglo sudjelovati više zemalja to svakako treba pokrenuti i maksimalno se založiti da se postigne krajnji cilj a to je edukacija svih radnika u sektoru. No međutim i ovako dobiveni rezultati ukazuju na nezadovoljstvo anketiranih u pogledu njihovih prava i same organizacije rada, te jednako tako jasno daju do znanja da dobar dio anketiranih nije upoznat sa osnovnim propisima iz kojih proizlaze njihova prava i obveze. Jednako tako evidentna je prisutnost neuključivanja u rad sindikata, povjerenika zaštite na radu i radničkih vijeća.

Publikacija se nalazi na poveznici ispod teksta.

Publikacija

 

 

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *