SAVJETOVANJE POVJERENIKA SINDIKATA
Na temu Zakonske odredbe u pogledu linijskog prijevoza putnika na
udaljenosti do 50 kilometara
Sindikat hrvatskog vozača održao je 7. i 8. 11. 2017. godine Savjetovanje na temu zakonska regulativa
koja se odnosi na linijski prijevoz putnika na udaljenosti do 50 kilometara.
Na dvodnevnom savjetovanju prisustvovali su povjerenici i članovi radnih skupina iz Libertasa
Dubrovnik, Prometa Split, Zagrebačkog holdinga – Podružnica Zagrebački električni tramvaj, te
Autoprometa Sisak.
Kroz savjetovanje detaljno su obrađeni svi izvori prava koji se odnose i primjenjuju kod linijskog
prijevoza putnika na udaljenosti do 50 kilometara, kao i sva pisana mišljenja resornog Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture.
Obzirom da iz svih izvora prava proizlazi da se na sve one koji obavljaju linijski prijevoz putnika
primjenjuju odredbe Kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili nekih drugih akata koji moraju biti u
skladu sa Zakonom o radu, kroz savjetovanje su obrađeni svi važeći zakoni, pravilnici i dr. čime su
propisana pravila vezana uz tjedno radno vrijeme, raspored radnog vremena, izvještavanje radnika,
evidencija o radnicima i radnom vremenu…
Savjetovanje je održano prije svega iz razloga kako bi svaki od povjerenika Sindikata hrvatskog vozača
bio dobro upoznat sa važećem propisima, te kako bi u skladu sa istima mogao adekvatno zastupati
prava i interese članova sindikata kod poslodavca, a ujedno i kako bi bili spremni pružiti članovima
odgovore na njihova učestala pitanja vezana uz ovu problematiku.
Problem nije jednostavan, i otvaranjem ove teme pokrenuli smo lavinu koja je poljuljala učestali
način ponašanja i organizacije rada vozača na linijskom prijevozu putnika do 50 kilometara, tako da je
pred nama još velik posao objašnjavanja i uvjeravanja ostalih aktera u linijskom prijevozu putnika da
je i do sada zakonska regulativa bila jasna u pogledu primjene na vozače koji obavljaju linijski prijevoz
putnika na udaljenosti do 50 kilometara, ali nažalost nije se primjenjivala u praksi.

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *