DZ Istarske županije

Dana 10.10. 2017. godine održan je sastanak predstavnika sindikata koji djeluju pri Ministarstvu zdravstva, na temu eventualnog postizanja sporazuma svih sindikata oko članova pregovaračkog odbora. Na sastanak su se odazvali predstavnici 16 sindikata, od evidentiranih 34 sindikata. Nažalost ni prisutni predstavnici nisu se složili oko postizanja sporazuma, te će predstavnici u pregovaračkom odboru biti isključivo.. Više →

Pazin, 4. rujna 2013. godine Održan sastanak sa vozačima zaposlenim u Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije. Nakon upoznavanja prisutnih sa aktivnostima i načinom rada Sindikata hrvatskog vozača, te poduzetih aktivnosti vezanih uz probleme vozača hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Nakon rasprave o problematici zaključili smo kako je osnovni problem u tome što do sada.. Više →