Unatoč neospornoj činjenici da je šira javnost upoznata sa izjavama zaposlenika „TAXI CAMMEO“ kako se susreću sa mnogobrojnim problemima prilikom obavljanja rada, moramo priznati da je poslodavac nastavio takav način rada bez obzira na medijske izjave i loš publicitet. Radnici zaposleni kod ovog poslodavca iz svih gradova gdje isti posluje žalili su se na loš odnos i nepoštivanje osnovnih zakonskih prava koja im pripadaju, kao što su radno vrijeme, stanka, te na kažnjavanje pa sve do nepoštivanja dostojanstva osobe i radnika.

Učlanjenjem većeg broja vozača u Sindikat hrvatskog vozača došli smo prvi puta do legitimnog i Zakonom o radu Republike Hrvatske propisanog načina borbe za radnička prava kod ovog poslodavca. No međutim i do prvih ozbiljnih problema.

Ispunjavanjem pristupnice većina vozača izjasnila se da radi u tvrtci taxi cammeo, no međutim oni koji posjeduju ugovor o radu prilikom provjere kod kojeg poslodavca zaista rade došli su do zaključka da niti jedan od njih ne radi u tvrtci taxi cammeo, već da su zaposlenici tvrtke Cammeo d.o.o., Autorpijevoz Oliva d.o.o. i Autoprijevoz Modem d.o.o., a uvidom u daljnju dokumentaciju ustanovili smo da niti jedan od vlasnika ove tri tvrtke nije gospodin Kosta Minovski koji se inače predstavlja kao vlasnik, koncesionar i glavna osoba za provođenje reda nad radnicima. Obzirom da prema našim saznanjima ne postoji niti jedna krovna organizacija koja okuplja ova tri trgovačka društva Sindikat hrvatskog vozača imenovao je u svakoj tvrtci po jednog povjerenika sindikata, te je o tome i pismenim putem izvijestio poslodavce o tome, no međutim svi ovi poslodavci veoma brzo su se očitovali sindikatu kako je kod njih utemeljeno Radničko vijeće, te kako je naša obavijest o imenovanju povjerenika sindikata za njih bez predmetna.

Upravo ovo svjedoči u prilog tome da poslodavac na sve moguće načine pokušava radnicima uskratiti Ustavom Republike Hrvatske zagarantirano pravo da se na legalan način bore za svoja radnička prava.

Najavili smo kako će govoriti sva tri povjerenika sindikata, no međutim jedan je jutros izašao iz noćne smijene, a drugi je upravo na radnom mjestu i obavlja svoje radne zadatke, tako da jedino gospodin Renato Šamec, povjerenik sindikata hrvatskog vozača može svjedočiti kako poslodavac na sve načine pokušava spriječiti sindikalne aktivnosti, a istovremeno nastavlja sa mobbingom prema radnicima, postrojavanjima radnika, prisiljavanjem radnika da rade i do 14 radnih sati dnevno, da sami traže putnike. Poslodavac radnicima zabranjuje stanku unutar radnog vremena, a one koji je koriste kažnjava opomenom pred otkaz. Vozači zaposleni u ovim tvrtkama žale se i na tehnički neispravna vozila, te na neipravnost opreme koja je ujedno I nestručno postavljena tako da zbog kablova za napajanje reklamnih panoa vozačima curi voda po tijelu.

Nadalje vozači nam izjavljuju da su doslovno premoreni i poniženi, te da na ovakav način nisu u mogućnosti nastaviti sa daljnjim radom.

Slijedom svega navedenog, a u cilju osiguranja osnovnih radničkih prava zagarantiranih Zakonom o radu radnici predvođeni sindikatom hrvatskog vozača poslodavcima upućuju slijedeće zahtjeve:

1.      Uvođenje rasporeda radnog vremena sukladno čl. 46. St. 2 ZOR-a dakle obavještavanje radnika o rasporedu najmanje tjedan dana unaprijed

2.      Uvođenje radnog vremena sukladno čl. 43. St.2. ZOR-a ne smije biti duže od četrdeset sati tjedno

3.      Prekovremeni rad sukladno  čl. 45. St. 1. ZOR-a najviše do 8 sati tjedno

4.      Momentalan prestanak kažnjavanja vozača

5.      Uvođenje stanke sukladno čl. 52. St. 1. ZOR-a u trajanju od minimalno 30 minuta.

6.      Pismeno očitovanje poslodavca prema zaposlenicima o osobama koje su ima nadređene, uz obrazloženje po kojoj osnovi.

7.      Obračun plaće prema stvarno ostvarenim radnim satima, uz uvećanja za noćni rad, prekovremeni rad …

8.      Povjerenicima sindikata dostaviti pravilnik o radu i sve ostale dokumente koji se odnose na prava i obveze radnika.

9.      Poštivanje dostojanstva radnika.

koje su isti u sve tri tvrtke dužni ispuniti do 12.00 sati dana 07. srpnja 2011. godine.

Ukoliko ne dođe do ispunjenja navedenih zahtjeva dana 08.srpnja 2011. Godine s početkom u 8,00 sati organizirat ćemo štrajk, a sve u cilju osiguranja osnovnih radničkih prava koja će rezultirati većoj sigurnosti putnika, vozača i svih ostalih sudionika u cestovnom prometu Grada Zagreba i okolice.

Sindikat hrvatskog vozača podržava osnivanje i rad taxi prijevoznika, među kojima i ove tri tvrtke a samim time i otvaranje radnih mjesta. Podržavali smo i podržat ćemo svako novo radno mjesto, ali jednako tako nikada se nećemo pomiriti sa nepoštivanjem prava radnika.

Govorili su:

Miljenko Gočin, predsjednik sindikata

Renato Šamec, povjerenik sindikata u tvrtci Cammeo d.o.o.

Boris Rus, povjerenik sindikata u tvrtci Autoprijevoz Modem d.o.o.

Više o tome čitajte na portalima:
Vijesnik.hr
Liderpress.hr
Dnevnik.hr

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nakon uspjelog mirenja koje je održano 07.07.2011. godine uz posredovanje Gospodarskog socijalnog vijeća između sindikata hrvatskog vozača i poslodavaca Cammeo d.o.o., Autoprijevoz Modem d.o.o. i Autoprijevoz Oliva d.o.o. koji posluju pod brandom TAXI CAMMEO ZAGREB, otkazujemo prosvjedni skup najavljen za 08.07.2011. godine.

Poslodavac je prihvatio svih 9 zahtjeva sindikata hrvatskog vozača, te će se isti početi primjenjivati od ponedjeljka 11. 07. 2011. godine. Od tada pa nadalje vozači taxi vozila zaposleni u tvrtkama koje posluju pod brandom TAXI CAMMEO radit će jedan tjedan 4 dana po 10 sati, a sljedeći tjedan 5 dana po 10 sati.

Sindikat i poslodavac prilikom današnjeg mirenja potpisali su sporazum o socijalnom dijalogu na osnovu kojeg je osnovano radno tijelo koje će se sastati prvi puta u srijedu sa ciljem rješavanja svih problema između radnika i poslodavaca, a sve u obostranom cilju, što će u konačnici, uvjereni smo rezultirati kvalitetnijom uslugom, boljim odnosom između radnika i poslodavca, a samim time i većom sigurnošću u cestovnom prometu grada Zagreba i okolice.

U Zagrebu dana 07. srpnja 2011. Godine