Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Obzirom da je poslodavac Belje d.d. prodao profitni centar Beljetrans tvrtki Ricardo d.o.o., nastupio je i prijenos Ugovora o radu sa poslodavca Belje d.d. na Ricardo d.o.o. za večinu zaposlenika.

Ova informacija, dobivena iz medija izazvala je veliko iznenađenje kod radnika, koji uopće nisu ni pomišljali da postoji mogućnost izdvajanja iz matične tvrtke Belje d.d.

Pored toga dodatno ih je zbunila činjenica da će prema Zakonu o radu o tome biti samo pismeno obaviješteni od strane poslodavca.

Kako ni radnici ni sindikat, a ni nitko drugi ne može utjecati na odluku vlasnika da dio poslovanja proda, a samim time prenese i ugovore o radu na novog poslodavca, ovaj sindikat održao je sastanak sa svim zaposlenicima, te im pokušao objasniti koja su njihova zakonska prava koja proizlaze iz prijenosa Ugovora o radu na novog poslodavca.

Na sastanku održanom dana 15.02.2014. lako se moglo zaključiti da su radnici ogorčeni ovim poslovnim potezom većinskog vlasnika Belja, te jednako tako bilo je vidljivo kako su suočeni sa činjenicom da danas više ne postoji radno mjesto koje će biti „sigurno“ do kraja radnog vijeka. Najteže je radnicima pomiriti se sa činjenicom da njihovo razmišljanje da svojim angažiranjem na kvalitetnom, savjesnom i odgovornom obavljanju radnih zadataka doprinose boljem poslovanju tvrtke, koje će u konačnici rezultirati njihovim dugogodišnjim radom, a samim time i sigurnošću.

Dodatno je zbunila činjenica da određen broj radnika ima mogućnost biranja između prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca ili pristanka na otkaz iz tehnoloških razloga, a samim time i pravo na otpremninu, no međutim radilo se o određenom broju radnika čija zanimanja nisu potrebna novome poslodavcu, obzirom da ima već dovoljno radnika istog zanimanja koji će preuzeti poslove u novonastalom načinu poslovanja, te je jednako tako tim radnicima namjeravao otkazati ugovor o radu nakon preuzimanja (poslovno uvjetovani otkaz).

Kako bi spriječili da se odmah nakon preuzimanja poslovanja krene sa poslovno uvjetovanim otkazima sadašnji poslodavac Belje d.d. pristao je prekinuti radni odnos sa istim radnicima prije prijenosa Ugovora o radu na novog poslodavca.

Radnici kojima se prenose Ugovori o radu na novog poslodavca, prenose se i njihova stečena prava kod poslodavca Belje d.d. na novog poslodavca Ricardo d.o.o., te im se garantiraju isti uvjeti koje su imali kod poslodavca Belje d.d. i to narednih 12 mjeseci od dana prijenosa.

Pozitivna je okolnost što su svi radnici članovi sindikata, i što su izabrali svog povjerenika sindikata koji jednako tako svoj ugovor o radu, kao i dužnost i obvezu zastupanja prava radnika prenosi na novog poslodavca Ricardo d.o.o., kod kojeg prema našim saznanjima do sada nije postojao sindikalni povjerenik koji zastupa prava i interese radnika.

Dakle obveza ovog sindikata i povjerenika sindikata do sada u Belje d.d., a od 03.03.2014. godine povjerenika sindikata hrvatskog vozača u Ricardo d.o.o., je u narednom periodu od 12 mjeseci pratiti poštivanje prenijetih prava na novog poslodavca, i jednako tako izboriti se da nakon 12 mjeseci radnici i kod ovog poslodavca imaju Kolektivni ugovor koji bi prema pretpostavci da se ovim poslovnim potezom postigla optimalizacija, veća učinkovitost, smanjena administracija i preuzimanje vodeće pozicije u transportu Republike Hrvatske, mogli za radnike postići i povoljniji uvjeti od dosadašnjih!

Nadalje, na sindikalnoj sceni u segmentu transporta smatramo da je ovo pozitivna prilika i za sve dosadašnje zaposlenike tvrtke Ricardo d.o.o. da se uključe u članstvo sindikata hrvatskog vozača, te da svojim članstvom doprinesu lakšoj poziciji u Kolektivnim pregovorima, obzirom da će se isti primjenjivati i na njih.

 

Na sastanku održanom dana 22.02.2014. godine radnicima se obratio predstavnik dosadašnjeg poslodavca, kao i novi poslodavac, što u svakom slučaju ocjenjujemo kao pozitivan čin u trenutke prestanka ugovornog odnosa sa dosadašnjim poslodavcem i početkom radnog odnosa kod novog poslodavca.

Povjerenik Sindikata hrvatskog vozača Tomislav Živković, iznio je novome poslodavcu volju radnika da i dalje ispunjavanju svoje radne obveze na najbolji mogući način, kao i očekivanja istih da će se njihova prava prenijeta sa bivšeg poslodavca u potpunosti poštivati u narednom periodu od 12 mjeseci.

Sindikat hrvatskog vozača zatražio je sastanak sa predstavnicima poslodavca Ricardo d.o.o., o kojem ćemo vas izvijestiti nakon održavanja istog, koji još nije zakazan, obzirom da poslodavac zbog unaprijed dogovorenih obveza nije mogao prihvatiti prijedlog Sindikata hrvatskog vozača da se sastanak održi dana 03.03.2014. godine, točnije na dan preuzimanja poslovanja profitnog centra Beljetrans.

U međuvremenu povjerenik sindikata Tomislav Živković, zalaže se da se radnicima koji su pred mirovinu ponudi mogućnost otkazivanja ugovora o radu prije prenošenja istog na novog poslodavca.

Jedan komentar za Do 03.03.2014. Belje d.d. (PC Beljetrans) od 03.03.2014. Ricardo d.o.o.
  1. ko će nam platiti sate koje radimo osim vožnje i koji je zakon u isplati dnevnica


[vrh]

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *