U sklopu EU projekta “Zajedno do cilja” u Zagrebu je 11.03.2022. održana 17. sjednica Socijalnog vijeća za sektor cestovnog prometa u Hotelu International.

Nazočni članovi Vijeća:
– Zoran Kalauz, Hrvatska udruga poslodavaca
– Ana Falak, Hrvatska udruga poslodavaca
– Milan Vrdoljak, Hrvatska udruga poslodavaca – po punomoći
– Branko Štivičić, Hrvatska udruga poslodavaca
– Miljenko Gočin, Sindikat hrvatskog vozača
– Stjepan Lisičak, Sindikat prometa i veza

Ostali nazočni:
– Matija Gočin, Sindikat hrvatskog vozača – član projektnog tima „Zajedno do cilja“
– Mirjana Mihelja, Sindikat hrvatskog vozača – član projektnog tima „Zajedno do cilja“
– Bože Tomić, pravnik „Zajedno do cilja“
Sjednica je počela u 10:00 sati, a otvorio ju je i vodio predsjednik Vijeća, Zoran Kalauz. U dogovoru s g. Gočinom
predložio je izmijenjeni dnevni red:

Dnevni red:

1. Prezentacija anketa provedene među vozačima u sklopu projekta „Zajedno do cilja„
2. Dogovor o daljnjem radu
3. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Miljenko Gočin, upoznao je prisutne s aktivnostima i rezultatima projekta „Zajedno do cilja“)“ kojeg provodi
Sindikat hrvatskog vozača nakon čega se povela i rasprava te su se komentirali rezultati iz perspektive poslodavaca
i sindikata.
Nakon rasprave zaključeno je da:

1. Rezultati ankete pokazuju na nužnost nastavka aktivnosti usmjerenih na informiranje i edukaciju
kako radnika / vozača, tako i poslodavaca

U raspravi su sudjelovali svi prisutni i složili se da bipartitno Socijalno vijeće za cestovni promet svojim
aktivnostima donosi i može donositi dodanu vrijednost te da treba nastaviti s radom. Nužno je povećanje vidljivosti
rada SV-a za cestovni promet jer dvije strane u bipartitnom vijeću, sindikati i poslodavci, nemaju problem u
pronalasku zajedničkih stavova i rješenja, ali imaju problem s inertnošću nadležnog ministarstva i nadležnih tijela
koja su nužna u definiranju zakonodavnih i kontrolnih rješenja i mehanizama.
Nakon rasprave zaključeno je da se pripremi priopćenje za javnost i prezentira anketa vozača ( u sklopu projekta „Zajedno do cilja“)

2. Dogovor o daljnjem radu

Obrazloženje: Priopćenjem partneri unutar SV-a za cestovni promet jedinstveno i u punoj suglasnosti
izražavaju zabrinutost za stanje u sektoru cestovnog prometa posebno imajući u vidu trenutni kontekst
pandemije, cijene goriva, neizvjesnosti s ugovorima o javnom uslugom prijevoza putnika, stope PDV-a na
prijevoz putnika, osipanjem radne snage – vozača, i time skrenuli pažnju i nadležnih institucija i šire javnosti
na važnost prijevoza za sve društvene i gospodarske aktivnosti u RH i potrebu na sustavnim rješenjima za
opstanak i unaprjeđenje sektora s obzirom na velike izazove s kojima će se susresti u skladu s EU planom
zelene tranzicije, Paketa o mobilnosti koji će tražiti velika ulaganja i od strane poslodavaca / prijevoznika i od
vozača ( u smisli edukacije i angažmana).

Nadalje, s obzirom da je predsjedniku Zoranu Kalauzu istekao mandat, prisutni su predložili su da se za
predsjednika Vijeća imenuje Miljenko Gočin iz Sindikata hravatskog vozača, a za dopredsjednika Vijeća Zoran
Kalauz, iz Hrvatske udruge poslodavaca.

 

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *