fotografijafotografija-1Obzirom na sve poteškoće vezane uz ostvarenje prava i upis oznake Europske Unije do sada vam se nismo obraćali sa uputama kako doći do iste.

Kao što vidite iz gore navedenog primjera oznaku Europske Unije doista je moguće upisati kod Ministarstva unutarnjih poslova, što potvrđuje točnost navoda iz dopisa koji smo zaprimili 28.08.2013. godine.

Načini na koje možete ostvariti oznaku Europske Unije (COD 95) na vozačkoj dozvoli samo 95.

Za one koji imaju svjedodžbu za zanimanje vozač motornog vozila

–          Pohađanjem periodičke izobrazbe u trajanju od 35 sati, na osnovu čega će vam ovlaštena organizacija za provođenje istih izdati svjedodžbu o periodičkoj izobrazbi, te sa istom idete u MUP gdje podnosite zahtjev za izdavanje vozačke dozvole sa upisanom oznakom EU

Napomena, obzirom na niz nejasnoća vezano uz provođenje periodičke izobrazbe, sindikat hrvatskog vozača i pučko otvoreno učilište iz Nove Gradiške ( ovlaštena organizacija za provođenje periodičke izobrazbe) organiziranu pohađanje periodičke izobrazbe za povjerenike sindikata hrvatskog vozača, koja će biti gotova u nedjelju 27.10.2013. godine, nakon čega će povjerenici na osnovu svjedodžbi zatražiti upis oznake EU u novim vozačkim dozvolama, i to uglavnom na području cijele RH, tako da bi kroz desetak dana trebali raspolagati informacijama o tome dali se eventualno u nekoj  Policijskoj postaji pojavljuju nejasnoće vezane uz izdavanje vozačke dozvole sa upisanom oznakom EU.

Za one koji ne posjeduju svjedodžbu za zanimanje vozač motornog vozila

–          Pohađanjem nastave u ovlaštenoj ustanovi u trajanju od 140 sati, te polaganjem ispita u HAK-u, nakon čega će dobiti svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnoj kvalifikaciji, te na osnovu iste ostvariti pravo na upis oznake EU

–          Polaganjem ispita u HAK-u, na osnovu vlastite pripreme i stjecanja znanja potrebnih da bi se položio ispit, nakon čega će dobiti svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnoj kvalifikaciji, te na osnovu iste ostvariti pravo na upis oznake EU

 

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

a)      Vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DEili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. g.

b)      Vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. g.

O načinu na koji će oni ostvariti svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za sada nemamo saznanja, no međutim uvjereni smo da će se i taj dio razjasniti u narednom periodu.

Točna je informacija da hrvatski vozači mogu nesmetano upravljati vozilima hrvatskih nacionalnih oznaka na tlu Europske Unije bez upisane oznake Europske Unije do 2015-te godine na osnovu zatražene odgode, no međutim problem se pojavio kod vozača koji žele ili su već našli posao u nekoj od zemalja članica Europske Unije a radni odnos ne mogu ostvariti bez upisane oznake Europske Unije.

Obzirom da raspolažemo informacijama da u istim tim zemljama poslodavac traži da osoba posjeduje zanimanje vozača motornog vozila, svi zainteresirani mogu već sada riješiti svoj problem pohađanjem periodičke izobrazbe u ovlaštenoj ustanovi.

Popis ovlaštenih ustanova čitajte na:

http://www.mppi.hr/UserDocsImages/UCP%20Vozaci%20obavijest%2026-9_13.pdf

POSTUPAK i POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Ukoliko posjedujete svjedodžbu o završenoj osposobljenosti za vozača motornog vozila izdanu iza 01.07.2013. godine, istu je potrebno kopirati, te zajedno za preslikom vozačke dozvole te popunjenim zahtjevom kojem se prilaže 30 kuna državnih biljega i potvrda o uplati 50,00 kn dostaviti HAK-u, koji će vam u roku od cca. 3 radna dana izdati SVJEDODŽBU O PROVEDENOJ PROVJERI ZNANJA ZA STJECANJE POČETNIH KVALIFIKACIJA

Zahtjev i podatke potrebne za izvršenje uplate možete naći na:

http://www.hak.hr/postani-vozac/pocetne-kvalifikacije

  1. Uz SVJEDODŽBU O PROVEDENOJ PROVJERI ZNANJA ZA STJECANJE POČETNIH KVALIFIKACIJA

Za zamjenu vozačke dozvole potrebno je priložiti i slijedeče:

vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a

jednu fotografiju veličine 30×35 mm

35,00 kn u državnim biljezima

dokaz o uplati 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB

dokaz o identitetu i odgovarajuću ispravu kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

 

NAPOMENA:

Obzirom da se na novoj vozačkoj dozvoli ne mogu izvršiti nikakve promjene, već da svaka promjena podataka za sobom povlači izradu nove vozačke dozvole, moramo vam napomenuti da bi svi oni kojima istječu pojedine kategorije u vozačkoj dozvoli prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole trebali dostaviti i uvjerenje o liječničkom pregledu kako bi im se valjanost produžila za predviđeni period, jer u protivnom po isteku kategorija, a bez obzira na valjanost oznake Europske unije morat ćete vaditi novu vozačku dozvolu.

Ukoliko postoji mogućnost da uskladite datume tek tada ćete moći novu vozačku dozvolu vaditi svakih 5 godina.

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *