Sindikat vozača i prometnih radnika ZET Zagreb – Anto Jelić

Bilten br.21.-15.5.2014.
… Sindikati su prihvatili Novu organizaciju ZET-a sa katalogom radnih mjesta. Uskoro bi trebao krenuti nastavak pregovora Sindikata i Uprave ZET-a kako bi se usuglasili oko naziva radnih mjesta i pripadajući koeficijenata te brojem izvršitelja.
Bilten br.23.-22.5.2014.
Nakon dopisa Uprave ZGH o savjetovanju sa sindikatom o III. izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
NAŠ SINDIKAT JE ODBIO PRIJEDLOG PRAVILNIKA U CIJELOSTI, jer su koeficijenti i grupe složenosti sastavni dio TKU i ne mogu se jednostrano donositi.

Bilten br.27.-26.6.2014.
ANTO JELIĆ, IZNIO JE STAV: “NE PRISTAJEMO NA UMANJENJE PLAĆA I DRUGIH PRAVA RADNIKA U BILO KOJEM IZNOSU

Bilten br.28.-3.7.2014.
Naš sindikat ima veliku ulogu i odgovornost u pravednoj raspodjeli i spremni smo se nositi s tim, poštujući načela da onaj tko više radi i više zaradi. Prije svega, moramo štititi očuvanje ZET-a u cijelosti, svakog radnika, i plaću s naslova težine i odgovornosti posla te prava iz opisa poslova koje obavlja.

Bilten br.31.-24.7.2014.
NAŠ SINDIKAT kao daleko najbrojniji sindikat u ZGH JE SPREMAN PREUZETI I ODGOVORNOST te u Novoj organizaciji i tarifnom prilogu, za od 1.8. izdvoje-no društvo ZET, osigurati da se plaća ostvaruje sukladno težini posla i odgovornosti te kvalifikaciji i znanju. Ne odustajemo od teze da onaj tko više radi više i zaradi, pa smo po vjerodostojnosti provođenja zacrtanih planova prepoznati kod radnika ZET-a.

Bilten br.32.-31.7.2014.
Cilj nam je da u vrijeme teške gospodarske krize prođemo što bezbolnije i uvjereni smo da smo na dobrom putu i bez obzira što su neka prava reducirana, ZAŠTITILI SMO PLAĆU i veći dio prava.

Bilten br.34.-14.8.2014.
Dobili smo u pisanom obliku predmet „savjetovanje o namjeravanoj odluci utvrđivanja koeficijenata složenosti radnih mjesta uz novi katalog radnih mjesta“ na koje se traži očitovanje sindikata. NAŠ SINDIKAT NEĆE PRIHVATITI NAVEDENI PRIJEDLOG.

Bilten br.37.-4.9.2014.
NAKON PRIHVAĆANJA I POTPISIVANJA NOVE ORGANIZACIJE ZET-A S KATALOGOM RADNIH MJESTA I PRIPADAJUĆIM KOEFICIJENTIMA, nastavljeni su pregovori između Uprave i sindikata u ZET-u. Kako je bio prijedlog zapošljavanja vozača preko agencije, a pod žurno se morao riješiti manjak vozača autobusa, sindikati su kroz pregovore uspjeli postići sporazum u kojem će novozaposleni vozači biti radnici ZET-a i takovim sporazumom se uspjelo izbjeći zapošljavanje vozača na bilo koji drugi način osim da su isti radnici na određeno vrijeme do potpisivanja ugovora za trajno. Sporazum je potpisalo osam bitnih sindikata u ZET-u, koji u svom sastavu imaju vozačku strukturu i koji su prepoznali opasnost od ulaska agencije u osnovnu djelatnost, što niti po koju cijenu ne smijemo dozvoliti (iako zapošljavanje preko agencije ne možemo spriječiti osim dogovora s Upravom ZET-a), i OVIM SPORAZUMOM SMO USPJELI IZBJEĆI ONO NAJGORE. SPORAZUM JE POTPISAN U PETAK, 29.8., U KOJEM JE DOGOVORENO DA NOVOZAPOSLENI VOZAČI KREĆU S UMANJENIM KOEFICIJENTOM ZA 0.20, DOK OSTALI RADNICI KOJI SE ZAPOSLE U ZET-U KREĆU S UMANJENJEM 0.40. Napravljeni su kriteriji gdje se istima za određeno vremensko razdoblje povećavaju koeficijenti i za najviše tri godine bi dosegli koeficijente sada zaposlenih na tim radnim mjestima.

Bilten br.41.-2.10.2014.
Nova organizacija sa katalogom radnih mjesta i pripadajućim koeficijentima mora se privesti kraju, kako bi svi bili plaćeni sukladno odgovornosti i težini posla koji obavljaju. Spremni smo stati u zaštitu cjelovitosti ZET-a, zaštiti svakog radnog mjesta i prava definiranih katalogom radnih mjesta, kako bi onemogućili pokušaje ulaska agencija i pojave viška radnika.

Bilten br.42.-9.10-2014.
Primjenom Nove organizacije dolazi i do strukturnih promjena te objedinjavanjem poslova osigurat će se zaštita od mogućih agencijskih usluga obavljanja pojedinih djelatnosti, a samim time i zadržavanje radnih mjesta. Spremni smo stati u zaštitu cjelovitosti ZET-a, zaštitu svakog radnog mjesta i prava definiranih katalogom radnih mjesta, kako bi onemogućili pokušaje ulaska agencija i pojave viška radnika. NE OBEĆAVAMO NIŠTA, ali provodimo zacrtane ciljeve Sindikata i
U POSTOJEĆOJ SITUACIJI „IZVLAČIMO “ NAJBOLJE te znamo i spremni smo zaštititi one koji
svoj posao odrade korektno i odgovorno.

Bilten br.46.-6.11.2014.
Ne želimo „sitničarenjem“ ugroziti veće interese radnika i prioritet nam je da svi zaposleni ostanu raditi i da novozaposleni budu radnici ZET-a te kroz Novu organizaciju i katalog radnih mjesta s pripadajućim koeficijentima plaća bude u skladu s odgovornošću i težinom posla za svako radno mjesto.

Bilten br.48.-20.11.2014.
Iz saznanja da je naš Sindikat daleko najbrojniji i uvažavajući strukturu članstva i najmoćniji sindikat u ZET-u i ZGH, time je naša odgovornost u daljnjim aktivnostima i najveća. Iz gore navedenog svi radnici koji svoj posao obavljaju kvalitetno i dobro i u navedenim uvjetima nemaju razloga za bojazan
JER SMO ISTIMA SPREMNI ZADRŽATI POSTOJEĆE KOEFICIJENTE.

Bilten br.3.-22.1.2015.
SPORAZUMOM SMO SPRIJEČILI ZAPOŠLJAVANJE PREKO AGENCIJE, TE SMO IZ TOG RAZLOGA DOPUSTILI DA ULAZNI KOEFICIJENT BUDE PRIVREMENO UMANJEN ZA 0,20.

Ovo je smo jedan primjer kako sindikati obmanjuju ljude. Zastrašivanjem o ulasku agencija, obećavaju da neće pristati na bilo kakvo umanjenje plaća , a u konačnici izjave da su pristali na umanjenje ulaznih koeficijenata plaća ali su spriječili ulazak agencije. Sindikalni čelnici su ispolitizirani i bore se za svoje pozicije, a ne za radnička prava. Ulazni koeficijenti vrijede za novozaposlene radnike pa ako oni nisu iz agencije onda su sa burze rada. U svakom slučaju novozaposleni radnici radit će za manji OD, a za poslodavca je to ušteda. Za očekivati je da će biti povećan pritisak na radnike koji ostvaruju neko pravo za prijevremenu mirovinu ili su narušenog zdravlja.

U zakonu o radu piše:
Članak 38.
Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za
vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili
profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.
Pravo zaposlenja na drugim poslovima
Članak 41.
(1) Ako kod radnika postoji smanjenje radne sposobnosti, djelomični gubitak radne
sposobnosti ili neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo
ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom, poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i
mišljenje toga tijela, ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu u pisanom obliku za
obavljanje poslova za koje je radno sposoban, koji moraju, što je više moguće, odgovarati
poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

OUTSOURCING (privremeno zapošljavanje, rad preko agencije, rad na određeno, prijenos ugovora o radu) – vanjsko obavljanje poslova je već niz godina u svijetu vrlo čest način obavljanja nekih poslovnih aktivnosti, a posljednih godina i sve češći u Hrvatskoj.
Outsourcing nije poseban pravni institut niti je u tom smislu posebno zakonski reguliran pa se u pravilu provodi kroz dva načina:
-ustupanjem radnika, dakle putem agencije za privremeno zapošljavanje,
-povjeravanjem dijela poslova specijaliziranim tvrtkama.

III. PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
(iz zakona o radu)

Agencija za privremeno zapošljavanje
Članak 24. (NN 73/13)
(1) Agencija za privremeno zapošljavanje (u daljnjem tekstu: agencija) je poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnika (u daljnjem tekstu: ustupljeni radnik) drugom poslodavcu (u daljnjem tekstu: korisnik) za privremeno obavljanje poslova.
(2) Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove rada (u daljnjem tekstu: ministarstvo).
itd. itd. itd.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su usklađene s aktima Europske unije, odnosno sa:
– Direktivom 2008/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o radu putem AGENCIJA za privremeno zapošljavanje (SL. L. 327, 5. 12. 2008., str. 9-14),

Vidimo iz zakona o radu da je Vlada RH krenula u outsourcing pomoćnih i pratećih poslova, te je sindikatima dostavila i prijedlog Sporazuma, kojim se nesporno kreće u outsourcing, ali uz potpuno nedefinirane i nepoznate elemente toga postupanja.

Vlada RH mora uskladiti zakone sa EU te nas iz tih razloga Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a nije zaštitio od Outsourcing-a.

Ono što mi možemo izboriti je ograničavanje rada na određeno (outsourcinga, prijenos ugovora o radu), uz jasno definiranje u kojim slučajevima outsourcing se smatra opravdanim i isplativim, kao i da se zajamči zadržavanje prenesenih prava radnika kolektivnim ugovorima.

Od stoljeća sedmog narod na ovim prostorima zaboravlja što je ječer jeo, čuo i mislio i zato mu se ovo događa jer ne želi naučiti neke stvari jednom zauvijek. Nesretni su jer im je duh oslabljen, izgubili su vjeru u Boga i žele sačuvati ono malo života što imaju. Još nije kasno! Ako čovjek stvarno želi on može uz Božju pomoć, vlastitom snagom i slogom izboriti za sebe bolje sutra.

Uz suglasnost I.O. SHV ZET-a
Tihomir Peti

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *