young male studentDana 15.07. 2003. od strane europskog parlamenta i vijeća Europe usvojena je Direktiva 2003/59/EC koja propisuje obaveze država članica i država budućih članica EU oko početnih kvalifikacija i periodičnoj izobrazbi vozača za cestovna motorna vozila za prijevoz robe ili putnika. U okviru te Direktive usvojeni su Aneks 1 i Aneks 2 kojima se u nekim segmentima detaljnije obrazlaže Direktiva (minimumi kvalifikacija, uvjeti za obuku i kartice o kvalifikaciji vozača). U navedenoj Direktivi u Članku 10. utvrđena je i obveza svake članice ili buduće članice EU odrediti KOD zajednice (COD 95) kojim se posebno obilježava svaki vozač koji posjeduje CPC Driver certifikat (Certificate of Professional Competence) čime se dokazuje njegova početna kvalifikacija i periodička izobrazba.Tijekom pristupnih pregovora RH se u okviru poglavlja 23. obvezala u cijelosti primjeniti navedenu Direktivu sa pripadajućim Aneksima. Kroz pristupne pregovore utvrđeni su i rokovi primjene navedenih obveza. Svi vozači kojima je za upravljanje vozilima potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1+E, C, C+E, D ili D+E moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito prolaziti obaveznu periodičku izobrazbu. U određenim slučajevima postoje iznimke, no taj članak Zakona o cestovnom prijevozu je nedovoljno jasno napisan te se očekuju dodatna pojašnjenja od strane MPPI koja će razjasniti navedenu problematiku

Početne kvalifikacije stječu se: provjerom znanja (teoretski i praktični ispit), ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija (tečaj i provjera znanja)

Periodička izobrazba obavezna za sve vozače i moraju ju proći:

 • Svi vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama svakih 5 godina nakon izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama
 • Vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije i to:
  • koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D ili D+E izdanu najkasnije do 10.9.2008.g. moraju proći periodičku izobrazbu najkasnije do 10.9.2013.g. (razmatranje 10.9.2015.) i nakon toga redovito svakih 5 godina
  • Vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija C1, C1+E, C ili C+E izdanu najkasnije do 10.9.2009.g. Moraju proći periodičku izobrazbu najkasnije do 10.9.2014.g. (razmatranje 10.9.2016.) i nakon toga redovito svakih 5 godina

Do sada poduzeto od strane Republike Hrvatske (MPPI)

 • Dana 27. 05.2008. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u kojem je obrađena Direktiva 2003/59/EC, te nove izmjene i dopune rečenog Zakona dana 14.07.2010. godine
 • Dana 24.06.2009. godine donesen je Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača, a 20.02.2012. godine donesene su određene izmjene kroz Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
 • Tijekom ljeta 2012. godine od strane Ministra nadležnog za promet formirana je komisija za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta zainteresiranih pravnih osoba za obavljanje poslova početne i periodičke izobrazbe koja je do kraja rujna obavila potreban nadzor, te se trenutno očekuju Rješenja kako bi Centri za osposobljavanje mogli krenuti sa radom

Preostaje hitno za poduzeti od strane Republike Hrvatske (MPPI)

 • Propisati cijenu za provedbu programa početnih kvalifikacija te periodičke izobrazbe kao i polaganje ispita
 • Propisati mora li se izobrazba obaviti jednokratno u trajanju od 35 sati ili je moguće obaviti ju i višekratno unutar određenog kraćeg razdoblja
 • Dodatna pojašnjenja za Centre za osposobljavanje
 • COD 95 – hoće li se upisivati u postojeće vozačke dozvole, hoće li se izdavati nove vozačke dozvole ili će se upisivati na posebnim karticama vozača? Rok za izvršenje 1.7.2013.g.
2 Komentara za PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA
 1. 1.7.2013. je bio rok izvršenja primjene ovog zakona koliko sam shvatio tržeći internetom ništa još nije riješeno po tom pitanju “stjecanje početne kvalifikacije ” ili je pa nemogu naći

 2. Pozdrav!
  Ovako, imam završenu četverogodišnju školu za zanimanje Rudarski tehničar, ali stanje u toj struci je slabo i nema posla, no bez obzira na to ja sam planirao napraviti si kvalifikacije za vozača, sad me zanima koliko dugo traje i kako se to osposobljavanje provodi, što sve moram polagati da bi dobio kvalifikaceje za vozača, čuo sam da zbog ulaska u europsku uniju sad se kvalifikacije provode samo u 35 sati predavanja bez polaganja nekih ispita…sad me zanima ako mi moze tko to objasniti i dati kakav savjet kako najbrže mogu doći do kvalifikacija za vozača


[vrh]

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *