Tisak d.d Slavonska avenija 11a,10 000 Zagreb

IZBORNI ODBOR, Dubravka Prpić, PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

P R I G O V O R

Podnosimo ovaj PRIGOVOR iz više razloga, i to kako slijedi:

I.

Radničko vijeće nije poštivalo propisano u PRAVILNIKU O POPSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA, točnije nije se poštivala odredba Čl.3. St.1. Odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće donosi radničko vijeće najkasnije pet tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja.

Sindikati koji djeluju kod poslodavca sklopili su dana 12. siječnja 2011. godine Sporazum o izborima za radničko vijeće Tiska i sastavu Radničkog vijeća Tiska.

Obzirom da je Zakonom o radu propisano izborno razdoblje od tri godine čl.140. st.1., Radničko vijeće u svakom slučaju trebalo je najmanje pet tjedana prije 12. siječnja 2014. godine imenovati Izborni odbor.

Obzirom da Radničko vijeće nije donijelo odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće najkasnije 5 tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja, na postupak izbora za radničko vijeće primjenjuju se odredbe članka 2. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća, točnije raspisuju se izbori za utemeljenje prvog radničkog vijeća.

II.

Odluka o raspisivanju Redovitih ili izbora za utemeljenje radničkog vijeća podrazumijeva da se ista dostavi sindikatima koji djeluju kod poslodavca, što u ovome slučaju nije učinjeno, jer Sindikatu hrvatskog vozača koji djeluje kod poslodavca Tisak d.d. nije dostavljena nikakva odluka.

Obzirom na sve dosada navedene nepravilnosti tražimo da se postupi prema Čl. 3. St. 3. Pravilnika o postupku izbora za radničko vijeće, točnije da se primjene u cijelosti odredbe Čl.2. istog pravilnika,  koje propisuju postupak raspisivanja izbora za utemeljenje prvog radničkog vijeća.

Ukoliko Izborni odbor ne uvaži ovaj prigovor i ne postupi prema Čl, 3.st.3. Pravilnika o postupku izbora za radničko vijeće, Sindikat hrvatskog vozača pokrenut će postupak kod nadležnog suda.

Zagreb, 26.02.2014. godine

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *