Ukoliko potpišete ovakvu izjavu nemate pravo tužiti poslodavca za neplaćeni prekovremeni rad, radni staž s uvećanim trajanjem, kao i sve ostalo na što ste eventualno imali pravo za vrijeme radnog odnosa, a poslodavac vam nije omogućio.

Svi vi koji ste upravljali teretnim motornim vozilima ukupne mase vozila iznad 7,5 tona imali ste pravo na radni staž s uvećanim trajanjem, te na pravo da vam budu plaćeni sati prekovremenog rada i svoje pravo možete ostvariti putem ovog sindikata za tri godine unazad, s toga ne nasjedajte na potpisivanje ovakvih izjava i dobro čitajte sve što vam se ponudi na potpis. U svakom slučaju imate pravo konzultirati se prije potpisivanja, a ako vam to nije omogućeno ili vas se nagovara da bez obzira na sve potpišete odmah, samim time vam može biti jasno da vam se nešto želi podvaliti.

I slijepom čovjeku bilo bi jasno da se ni jedan radnik svojevoljno  ne bi odrekao pola otkaznog roka u kojem ima pravo na punu plaću, da bi što prije došao na Zavod za zapošljavanje!

Primjer Izjave koju je nažalost potpisao jedan radnik Dukata.

Dukat

Komentirajte

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *